Mieszkania2030 – dowiedz się o polityce mieszkaniowej w Warszawie

Warszawiakom udostępniony zostanie projekt dokumentu „Polityka mieszkaniowa – Mieszkania2030”, określający kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie na najbliższe kilkanaście lat. – (…) Naszym wyzwaniem jest przygotowanie oferty dla wszystkich warszawiaków – bez względu na wiek czy dochody – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz. Czy tym razem Pani prezydent dotrzyma słowa i do 2030 roku zasób miejskich mieszkań zwiększy się do ponad 100 tysięcy?

Rozpoczynają się konsultacje „Polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030”, czyli dokumentu, w którym eksperci oraz mieszkańcy określili wyzwania i kierunki polityki mieszkaniowej. Do 2030 roku w celu zwiększenia zasobu miejskich mieszkań, miasto dostarczy 15 tys. nowych lokali.

Obecnie w Warszawie jest blisko 85 tys. mieszkań miejskich (w tym 2,6 tys. zrealizowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego – TBS). W pierwszym strategicznym dokumencie, całościowo odnoszącym się do kwestii mieszkaniowych w stolicy, ujęto wszystkie miejskie mieszkania: komunalne, TBS, spółdzielcze oraz prywatne. „Polityka mieszkaniowa – Mieszkania2030” ma na celu podnieść jakość zamieszkiwania przez planowanie przestrzenne wspierające rozwój lokalnych centrów dzielnic, promowanie dobrych wzorców w zakresie zrównoważonego budownictwa czy wzmacnianie więzi sąsiedzkich.

– (…) Polityka mieszkaniowa stawia również na innowacyjne rozwiązania takie jak kamienice wielopokoleniowe, społeczne agencje najmu czy kooperatywy – mówi Mariusz Frankowski, radny Warszawy i przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego. – Efektem będzie także uporządkowanie zarządzania zasobem mieszkaniowym i przygotowanie specjalnej oferty dla osób niesamodzielnych lub ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z określonych niesprawności oraz dla osób, które w dzisiejszym stanie prawnym przekraczają kryteria dochodowe, więc nie mogą ubiegać się o mieszkania komunalne, a które mimo wszystko nie mogą pozwolić sobie na kupno lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym. Dla nich także będzie przygotowana oferta mieszkań miejskich – dodaje Dorota Zbińkowska, radna stolicy.

Projekt dokumentu jest efektem debat tematycznych oraz warsztatów – Inkubator Mieszkania2030. Konsultacje dokumentu będą trwały do 6 października. Uwagi do projektu można zgłaszać na adres: mieszkania2030@um.warszawa.pl. Plik jest do pobrania na stronie.

Jak podaje Urząd Dzielnicy Targówek, w lipcu będzie można wziąć udział w debacie. Główne kierunki rozwoju polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030 zostaną zaprezentowane podczas debaty pt. „Mieszkania2030 – Silne wspierające się społeczności”, która odbędzie się we wtorek, 11 lipca o godz. 17.30 w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56).

W dyskusji udział wezmą m.in. Michał Olszewski – zastępca Prezydent m.st. Warszawy, dr Anna Domaradzka – Instytut Studium Społecznych UW, Andrzej Górz – Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów/Otwarty Jazdów – Partnerstwo dla Osiedla Jazdów, Małgorzata Leszko – Osiedle Przyjaźń, Jaśmina Wójcik – Projekt Ursus.

Dokument zostanie przyjęty przez Radę m.st. Warszawy w 2017 roku.

Joanna Karczmarczyk

Joanka Karczmarczyk

Tekściara, mama, mieszkanka Targówka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.