Mieszkanie od miasta? Jak dostać lokal komunalny lub socjalny

Od 2006 roku władze stolicy przekazały warszawiakom 20 000 mieszkań, w tym blisko 17 000 wyremontowanych pustostanów. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jest z siebie dumna, chociaż nadal pozostaje liczna kolejka oczekujących na lokal komunalny lub socjalny. Sprawdź, komu przysługuje mieszkanie od miasta.

Lokale komunalne a socjalne

Lokal komunalny to mieszkanie przyznawane przez gminę osobom o stosunkowo niskich dochodach, których nie stać na wynajęcie bądź kupno własnego mieszkania.

Lokal socjalny natomiast jest lokalem nadającym się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

Czynsz w przypadku lokalu socjalnego jest niższy niż w mieszkaniach komunalnych: 1,45 zł/m kw. Natomiast w lokalach komunalnych obowiązują trzy stawki: najwyższa w strefie centralnej – 8,13 zł/m kw., w strefie miejskiej – 7,39 zł/m kw. oraz w strefie peryferyjnej – 6,65 zł/m kw.

Kryteria przyznania lokalu komunalnego

Zasady określające, komu przysługuje lokal komunalny, są spisane w uchwale rady miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. Każda gmina inaczej reguluje te zasady, ze względu na to, że jest to akt prawa miejscowego. W Warszawie obowiązują dwa podstawowe kryteria: metrażowe i dochodowe.

Kryterium metrażowe

Kryterium metrażowe umożliwia zdobycie mieszkania osobom bezdomnym lub pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych. W praktyce oznacza to tyle, że osoba zamieszkuje lokal, w którym na osobę przypada nie więcej niż 6 m kw. powierzchni mieszkalnej lub jest to pomieszczenie nie spełniające podstawowych warunków do pobytu stałego ludzi (np. ogródki działkowe).

Kryterium dochodowe

Drugim koniecznym warunkiem uzyskania mieszkania od miasta jest spełnienie kryterium dochodowego. Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 160 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (1,6 tys. zł) i 220 proc. w gospodarstwie jednoosobowym lub dla osób samotnie wychowujących dzieci (2,2 tys. zł).

Wyjątki od reguły

Dla osób zagrożonych wykluczeniem, istnieje kilka wyjątków od przyjętych kryteriów. Dotyczą one zwiększenia kryterium dochodowego o 30 lub więcej procent.

– Dla osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z takimi osobami obowiązuje zwiększone o 30 proc. kryterium dochodowe. W wieloosobowych gospodarstwach domowych wynosi ono zatem 2080 zł miesięcznie, a w jednoosobowym gospodarstwie domowym – 2860 zł;

– Dla osób, których wyłącznym źródłem dochodu jest emerytura, świadczenie przedemerytalne, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub renta rodzinna, kryterium dochodowe również jest podwyższone o 30 proc.;

– Dla wychowanków domów dziecka i rodzin wielodzietnych (opiekun i co najmniej czworo dzieci) kryterium dochodowe jest podniesione o 30 proc.;

– Dla mieszkańców ze zreprywatyzowanych kamienic z wypowiedzianymi już przez właścicieli umowami najmu kryterium dochodowe jest podwyższone o 40 proc., a tam, gdzie jedynym źródłem dochodów jest emerytura lub renta, o 70 proc.

Lokale socjalne dla najuboższych

Odrębną grupą mieszkań są lokale socjalne, przysługujące osobom, dla których kryterium dochodowe jest niższe i wynosi 100 i 130 proc. najniższej emerytury, czyli odpowiednio 1 tys. i 1,3 tys. zł.

Gdzie po mieszkanie?

O lokal komunalny i socjalny staramy się w dzielnicy, w której mieszkamy. Pamiętajmy o tym, bowiem w przypadku zmiany miejsca zamieszkania na inną dzielnicę możemy zostać skreśleni z listy oczekujących.

Lista oczekujących

Mieszkania od miasta to dobro deficytowe, dlatego proces przyznawania ich konkretnym osobom wymaga skrupulatnej weryfikacji. Urzędnicy sprawdzają sytuację materialną wnioskujących o lokale, przeprowadzają wywiady środowiskowe i analizy dostarczanych dokumentów. W przypadku mieszkań komunalnych czas oczekiwania to średnio 1,5 roku. Na mieszkania socjalne oczekuje się nawet kilka lat, więc lista oczekujących stale rośnie.

Młodzi zbyt bogaci i zbyt biedni

A co z grupą ludzi, którzy przekraczają, czasem nieznacznie, progi uprawniające do uzyskania lokalu od miasta, a jednocześnie zarabiają zbyt mało, by uzyskać kredyt? Ta grupa w polityce mieszkaniowej jest poszkodowana i brakuje dla niej oferty na rynku mieszkaniowym. Zbyt bogaci i zbyt biedni jednocześnie zasilają rynek nieruchomości, wynajmując mieszkania dla siebie, a z ich podatków, ktoś inny dostaje dożywotnio lokal komunalny.

Co więcej osoby, które zgodnie z prawem otrzymały lokal komunalny od miasta, nie muszą się z niego wyprowadzić, nawet wtedy, gdy ich sytuacja materialna ulegnie poprawie. A ci, którzy nie mają, gdzie mieszkać, czekają w długich kolejkach. Gdzie tu logika? Jak długo potrwa ta sytuacja?

Zachęcamy Was do zapoznania się z dokumentem „Polityka Mieszkaniowa – Mieszkania 2030”, który określa obszary, w których władze będą działać na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej w kraju.

Osoby zainteresowane najmem mieszkań z zasobów miasta odsyłamy na stronę Urzędu Miasta, z której można pobrać wniosek o zawarcie najmu. W celu uzyskania pomocy mieszkaniowej niezbędne jest wystąpienie z wnioskiem do właściwego ze względu na miejsce zamieszkiwania Urzędu Dzielnicy. W przypadku osób bezdomnych – w urzędzie dzielnicy, w której wnioskodawca posiadał ostatnie miejsce zamieszkania, natomiast w przypadku osób bezdomnych, które nie wykazały swojego ostatniego miejsca zamieszkania w Warszawie – w dowolnie wybranym urzędzie dzielnicy.

JK

 

Joanka Karczmarczyk

Tekściara, mama, mieszkanka Targówka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.