Nowy las na Targówku. Są pieniądze z Unii Europejskiej

Na Utracie na Targówku powstanie nowy las. Ponad 10 hektarów przeznaczonych zostanie na teren służący wypoczynkowi i rekreacji w otoczeniu przyrody. Zgodnie z zapowiedziami władz, będzie to teren, na którym ingerencja człowieka ma być niewielka. Jest zatem szansa, by Targówek dziko się zazielenił. Nowy las na Targówku ma być miejscem wypoczynku i wytchnienia dla mieszkańców dzielnicy.

Miasto otrzyma unijne dofinansowanie w wys. ok. 1, 6 mln zł na zagospodarowanie południowej strony Kanału Bródnowskiego, na odcinku wzdłuż zbiornika retencyjno-rekreacyjnego zlokalizowanego na osiedlu Utrata w dzielnicy Targówek. Aktualnie obszar ten to zalesione nieużytki, z pozostałościami nasypów kolejowych i ciekami wodnymi.

Projekt zakłada jak najmniejszą ingerencję w istniejącą zieleń. Po rozminowaniu i uporządkowaniu, władze planują dosadzenie drzew i krzewów. Wyznaczone zostaną naturalne ścieżki o żwirowej nawierzchni oraz trawiaste polany do wypoczynku. W planach jest również wprowadzenie na tereny zielone małej architektury – wiat chroniących przed deszczem, ławek, koszy na śmieci oraz ścieżek zdrowia. Nowy las na Targówku ma być cieszącą oko atrakcją dzielnicy, oazą spokoju, gdzie zabiegani mieszkańcy będą mogli wypocząć w oprawie relaksującej natury. 

Całe przedsięwzięcie stanowi kontynuację prac nad zagospodarowaniem teren wzdłuż Kanału Bródnowskiego – powstał już np. zbiornik retencyjno–rekreacyjny znajdujący się w pobliżu.

Jak możemy przeczytać na stronie Urzędu Dzielnicy Targówek: „Projekt pn. Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Tytuł projektu: Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego

Wartość projektu: 3 260 924,70 zł

Wkład m.st. Warszawy: 1 647 688,71 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 1 613 235,99 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizujące projekt: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”.

Planowany termin zakończenia prac to rok 2019. Jak Wam się podoba projekt zazielenienia terenów na Utracie? Czy przeznaczenie takich sum na zazielenienie miasta spełnia Wasze oczekiwania wobec finansowania miejskich inwestycji? Zapraszamy do dyskusji o finansowaniu projektów z funduszy Unii Europejskiej.

JK

Joanka Karczmarczyk

Tekściara, mama, mieszkanka Targówka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.