WIEDZA TO WŁADZA

O działalności organów administracji obywatel Polski ma prawo się dowiedzieć, np. obserwując posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (np. Rada Dzielnicy Targówek). Prawo dostępu do informacji publicznej to także dostęp do materiałów (w tym audiowizualnych i teleinformatycznych) dokumentujących posiedzenia tych organów.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego (odpowiedź powinniśmy uzyskać w ciągu dwóch tygodni) uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych. Od osoby korzystającej z prawa do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Prawo do informacji publicznej to uprawnienia do:

– uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

– wglądu do dokumentów urzędowych,

– dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Udostępnianie informacji publicznych następuje:

– poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,

– na wniosek, jeżeli informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,

– w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie,

– poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,

– poprzez zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją,

Co ważne. Zapytanie w trybie Dostępu do Informacji Publicznej wysyłamy pocztą elektroniczną (mail) do określonego urzędu zawierając na wstępie swojego pisma/pytania następującą klauzulę:

Na podstawie art. 61, w związku z art.8 ust.2 Konstytucji RP oraz art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej składam wniosek o udzielenie pełnej informacji na temat…

Po tym jak zadamy pytanie / pytania warto dodać na końcu naszego listu następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę by,

na podstawie art. 391§1 KPA,

aby odpowiedź przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  np: adam.kowalski@vp.pl

Gorąco zachęcamy do korzystania z prawa o dostępie do informacji publicznej. Wiedza to potęga.

Bernard Jankowski

Bernard Jankowski

Redaktor Naczelny Mieszkańca Targówka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.