Nowy przewodniczący? Sesja Rady Dzielnicy Targówek

Już 21 listopada 2017 roku o godzinie 20.00 odbędzie się kolejna, już 50 sesja Rady Dzielnicy Targówek. Naszym czytelnikom przypominamy, że podczas ostatniej sesji miały miejsce niemałe zawirowania polityczne. Odwołany został Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek Pan Miszewski a Burmistrz Dzielnicy Sławomir Antonik oznajmił, że koalicja SM Bródno i PO została zerwana.

W harmonogramie zbliżającej się sesji Rady Dzielnicy Targówek nie ma zawartego punktu dotyczącego wyboru nowego przewodniczącego rady dzielnicy. Nie oznacza to jednak, że w czasie sesji nie można zgłosić takiego punktu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram L sesji Rady Dzielnicy Targówek:
 1. Otwarcie obrad
  2. Informacja Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w sprawie koncepcji budowy obwodnicy śródmiejskiej
  3. Informacja Zarządu Dzielnicy Targówek w sprawie koncepcji budowy obwodnicy śródmiejskiej
  4. Stanowisko Rady Dzielnicy Targówek w sprawie koncepcji budowy obwodnicy śródmiejskiej
  5. Interpelacje i zapytania radnych
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie obrad
Dwa dni później, 22 listopada 2017 odbędzie się kolejna LI sesja Rady Dzielnicy, której harmonogram podajemy poniżej:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XLVII, XLVIII, XLIX Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – etap II
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz wystąpienia do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o podjęcie uchwały w niniejszej sprawie.
7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Smoleńska 83” na działanie Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Osiedla „Bródno i Bródno–Podgrodzie”
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacje bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad

 

Co zrobi Klub PiS z Targówka – czy udało się radnym porozumieć w radnymi niezależnymi aby zawiązać nową koalicję, czy zarząd dzielnicy zostanie odwołany? Na te i inne pytania uzyskamy najprawdopodobniej odpowiedź podczas najbliższych spotkań Rady Dzielnicy Targówek.

Do zobaczenia

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.