Wybierz przedstawiciela swojej dzielnicy. Wybory do Rady Seniorów

Burmistrz Dzielnicy Targówek zaprasza wszystkich chętnych, którzy przekroczyli 60 r.ż. do głosowania na kandydatów do Rady Dzielnicy Seniorów. Jeśli nie podoba Ci się polityka senioralna na poziomie Dzielnicy, zagłosuj na swojego przedstawiciela, który będzie miał szansę współpracować na rzecz innych i realizować wspólne inicjatywy lokalne.

Przed nami głosowanie na przedstawicieli dzielnicy w Radzie Seniorów, którzy pełnić będą rolę konsultacyjną i doradczą dla władz Targówka. Ponadto będą mieli możliwość podejmowania inicjatyw w sprawie osób starszych zamieszkałych na terenie naszej dzielnicy. Głosować będzie można od najbliższego czwartku tj. 15 lutego do czwartku 22 lutego, jednak już teraz warto przemyśleć swój wybór. W pierwszej części scharakteryzujemy kandydatów, w drugiej przedstawimy szczegółowy regulamin wyborów.

Lista kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

 1. Joanna Celińska – 67 lat. Wieloletnia działaczka społeczna. Członek Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Członek Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w latach 2015-2018. Przedstawiciel Dzielnicy Targówek w Warszawskiej Radzie Seniorów.
 2. Danuta Chwaszczewska-Żurawska – 80 lat. Wieloletnia działaczka społeczna. Od 40 lat mieszka na osiedlu „Podgrodzie”. Członek Rady Osiedla „Podgrodzie”, sekretarz Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” i członek Komitetu Kolonii.
 3. Jerzy Kulczyk – 70 lat. Wieloletni działacz społeczny. Członek Rady Osiedla „Wysockiego” i członek Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury. Przewodniczący Komitetu Kolonii 18.
 4. Mirosława Kwiatek – 70 lat. Wieloletnia działaczka społeczna. Członek Klubu Seniora oraz Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Członek Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w latach 2015-2018.
 5. Krzysztof Lewandowski – 69 lat. Wieloletni działacz społeczny. Od 2001 r. pracuje w Radzie Osiedla „Wysockiego”. Przez dwie kadencje pracował w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” i pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej.
 6. Zbigniew Lewandowski – 65 lat. Wieloletni działacz społeczny. Członek Polskiego Związku Akwarystów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”. Od 25 lat działa w Komitecie Kolonii, Radzie Osiedla i Radzie Nadzorczej. Od 2012 r. jest skarbnikiem w Polskim Związku Wędkarskim w Kole nr 58 Targówek. W Radzie Osiedla przez dwie kadencje był członkiem komisji społeczno-wychowawczej. Aktualnie jest Przewodniczącym Komitetu Kolonii oraz Komisji Handlu Rady Osiedla i członkiem Komisji Technicznej Rady Nadzorczej.
 7. Romana Lipka – 73 lata. Wieloletnia działaczka społeczna. Przez 5 lat pełniła funkcję Sekretarza Zarządu Koła nr 1. Pełniła funkcję członka Zarządu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek. Organizator Zespołu Porad Obywatelskich. Członek Klubu Seniora „Uśmiech” działającego w Spółdzielczym Domu Kultury „Lira” w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”.
 8. Tadeusz Małachowski – 68 lat. Wieloletni działacz społeczny. Członek Rady Osiedla „Wysockiego”. Były członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”. Pracował w Komisji Kultury, Oświaty i Pomocy Społecznej.
 9. Alicja Olszewska – 66 lat. Pracowała w Radzie Osiedla „Podgrodzie” w Komisji Społeczno-Kulturalnej. Od 2016 roku w Radzie Nadzorczej oraz w Komisji Społeczno-Kulturalnej.
 10. Jerzy Pluta – 72 lata. Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w latach 2010-2016. Członek Rady Osiedla „Kondratowicza”. Członek Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w latach 2015-2018. Członek zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego z ramienia Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w latach 2015-2018. Uczestniczył w szkoleniach „Warszawa przyjazna Seniorom” na lata 2013-2020.
 11. Remigiusz Sikora – 80 lat. Wieloletni działacz społeczny. Przewodniczący Zarządu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek w latach 2002-2014. Były członek Zarządu Głównego Zarządu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów gdzie pełnił funkcję Sekretarza Generalnego. Były Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Komitetu Kolonii Rady Osiedla „Podgrodzie”, oraz były członek Rady Nadzorczej. Współpracował przy otwarciu Poradni Geriatrycznej oraz Bródnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Twórca gazetki Seniorów „Nasz Głos”. Wiceprzewodniczący Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w latach 2015-2018.
 12. Elżbieta Siekierzyńska – 65 lat. W latach 2012-2016 pracowała w Komitecie Kolonii przy ul. Krasnobrodzkiej. Od 2014r. członek Rady Osiedla „Podgrodzie”. Działa w Komisji Społeczno-Oświatowej oraz Komisji Handlu.
 13. Krystyna Tomkowicz – 72 lata. Wieloletnia działaczka społeczna w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, Członek Komitetu Kolonii. Czynnie udziela się w Kole Emerytów. Wolontariuszka w projekcie „Szlachetna Paczka”. Przedstawicielka mieszkańców w zespole ds. Budżetu Partycypacyjnego.
 14. Jadwiga Wróblewska – 61 lat. Wieloletnia działaczka społeczna. Od 2013 roku należy do Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Uczestnik Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej.

Druki do głosowania będzie można pobrać od 15 lutego br. bezpośrednio z Urzędu Dzielnicy lub ze strony internetowej, następnie wypełnione przesłać pocztą lub dostarczyć do specjalnej skrzynki w Urzędzie. Poniżej znajdziecie szczegłówe informacje dotyczące głosowania.

Regulamin wyborów:

 1. Głosowanie na kandydatów do Rady Seniorów odbędzie się w terminie od 15 lutego do 22 lutego 2018 r.
 2. Do głosowania uprawnione są osoby w wieku powyżej 60 lat zamieszkałe na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
 3. Procedura głosowania odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie wyborczej, przy czym oddaje się głos tylko na jednego kandydata.
 4. Zaznaczenie kilku kandydatów na karcie wyborczej, niewypełnienie karty, nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę, wyklucza jej głos w procedurze głosowania.
 5. Druk karty wyborczej będzie udostępniony w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców, przy ul. L. Kondratowicza 20 (parter) oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy www.targowek.waw.pl od dnia 15 lutego 2018 r.
 6. Wypełnioną kartę wyborczą:

– składa się w skrzynce wystawionej w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – Wydział Obsługi Mieszkańców przy ul. L. Kondratowicza 20 (parter), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00), lub

– przesyła drogą korespondencyjną (pocztą)  – na adres: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy   ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Targówek – głosowanie”.

 1. Karta, która wpłynie po terminie, nie będzie uwzględniona w trakcie zliczania głosów, z tym, że w przypadku karty przesłanej pocztą liczy się data stempla pocztowego.
 2. Po weryfikacji kart wyborczych i zliczeniu głosów sporządza się listę kandydatów według uzyskanej liczby głosów. Kandydaci z największą liczbą uzyskanych głosów stanowią przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy w Radzie Seniorów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje liczba głosów zebranych na etapie procedury zgłaszania kandydatów.
 3. Pozostali kandydaci znajdą się na liście rezerwowej. W przypadku konieczności powołania nowego przedstawiciela mieszkańców – w sytuacjach innych niż upływ kadencji członka Rady – powołuje się kolejnego kandydata odpowiednio stosując pkt 8.
 4. Listy, o których mowa w pkt 8 i 9 zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy.

 

Macie już swojego kandydata? Serdecznie zapraszamy do głosowania.

 

JK

 

Joanka Karczmarczyk

Tekściara, mama, mieszkanka Targówka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.