Składając deklarację PIT za rok 2017 popełniłeś błąd? Możesz go naprawić, składając korektę deklaracji!

Zasady korekcji błędów w deklaracji podatkowej PIT określa Ordynacja podatkowa. Zgodnie z jej treścią, korekcie podlegają zarówno błędy, w wyniku których kwota podatku należnego jest zbyt wysoka (na przykład gdy podatnik nie wiedział o możliwości odliczenia ulgi), jak i te w wyniku których podatek naliczony jest zbyt niski (na przykład w wyniku błędnego zakwalifikowania przychodów).

Ponadto deklaracja może zostać skorygowana nawet wówczas, gdy podatek został zadeklarowany we właściwej kwocie, lecz wkradł się inny błąd – na przykład po złożeniu deklaracji podatnik zdecydował się przeznaczyć swój 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego, czy też rodzic samotnie wychowujący dziecko zdecydował się na wybór preferencyjnej stawki opodatkowania.

Korektę deklaracji podatkowej złożyć należy na tym samym formularzu, co pierwotną deklarację –dla przykładu jeśli podatnik uprzednio złożył do urzędu skarbowego deklarację PIT-37, jej korekty dokonuje także na deklaracji PIT-37. Jednakże dla prawidłowego złożenia korekty pamiętać należy, by zaznaczyć na deklaracji w rubryce „cel złożenia formularza” opcję „korekta zeznania” oraz obligatoryjnie podpisać deklarację.

Jeżeli kwota podatku należnego zadeklarowana została w wysokości wyższej niż rzeczywiście wymagalna, należy złożyć do urzędu skarbowego skorygowaną deklarację wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Dla wniosku o stwierdzenie nadpłaty nie jest przewidziany żaden konkretny wzór – należy jednak pamiętać, aby wskazać urząd skarbowy, do którego kierowany jest wniosek, dane podatnika, opisać powód, dla którego wnosi się o zmianę korekty oraz kwotę nadpłaty.

Jeśli natomiast kwota te jest zbyt niska, konieczne jest złożenie prawidłowej deklaracji, opłacenie podatku zaległego oraz uiszczenie odsetek za zwłokę w płatności podatku. Odsetki należy obliczać od brakującej kwoty podatku, czyli tej części, która nie została opłacona. Co do zasady stawka odsetek wynosi 8%, jednak podatnik ma prawo do skorzystania ze stawki preferencyjnej w wysokości 4% w sytuacji, gdy złoży korektę w terminie nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia deklaracji oraz zapłaci zaległy podatek wraz z odsetkami w terminie 7 dni od złożenia korekty.

Korekty deklaracji podatkowej PIT dokonać można w ciągu pięciu lat od daty złożenia pierwszej deklaracji do urzędu skarbowego – czyli do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Nie istnieje także limit co do możliwej liczby składanych korekt – jedną deklarację korygować można nieskończenie wiele razy. Nie dotyczy to jednak małżonków, którzy decydują się na zmianę opodatkowania z łącznego na rozdzielne bądź odwrotnie – dokonanie korekty w tym przypadku możliwe jest do dnia, w którym upływa termin na złożenie danej deklaracji (w roku 2018 dla większości deklaracji PIT to 30 kwietnia). Wniesienie korekty po tym terminie jest nieskuteczne.

Należy także pamiętać, iż fiskus może wezwać do usunięcia błędu. Dzieje się tak w przypadku wystąpienia błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także w przypadku korekty wypełnionej niezgodnie z wymaganiami lub gdy występują wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji. Tego typu korekt fiskus może dokonać także z urzędu.

 

Klaudia Pastuszko

USPP WPiA UKSW

Jedna myśl na temat “Składając deklarację PIT za rok 2017 popełniłeś błąd? Możesz go naprawić, składając korektę deklaracji!

  • 10 maja 2018 o 19:01
    Permalink

    Całe szczęście PIT już złożony 🙂 chyba nawet dobrze.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.