Odpowiadamy na Wasze pytania prawne

Zostałem skazany za przestępstwo z art. 229 k.k. na karę grzywny. Czy w związku ze skazaniem mogę nadal wykonywać czynności agenta ubezpieczeniowego?

Jacek

Szanowny Panie Jacku,

W mojej opinii nadal posiada Pan uprawnienia do wykonywania czynności agenta ubezpieczeniowego, gdyż traci się je w chwili wykreślenia z listy agentów ubezpieczeniowych zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Podstaw wykreślenia z rejestru może być co najmniej kilka.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną, która nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:

a) przeciwko życiu i zdrowiu,

b) przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,

c) przeciwko ochronie informacji,

d) przeciwko wiarygodności dokumentów,

e) przeciwko mieniu,

f) przeciwko obrotowi gospodarczemu,

g) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

h) skarbowe.

Powyższy katalog nie wymienia przestępstwa czynnego łapownictwa opisanego w art. 229 kodeksu karnego. Przestępstwo to nie stanowi samodzielnej przesłanki do wykreślenia z rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Oczywiście nie należy zapominać, że podstawę taka może stanowić brak rękojmi należytego wykonywania czynności agencyjnych, gdyż w tym wypadku nie są wskazane precyzyjne okoliczności jakie wiążą się z taka rękojmią, a towarzystwo ubezpieczeniowe może uznać, że skazanie za inne przestępstwo umyślne niż wymienione w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym stanowi w jego ocenie utratę takiej rękojmi.

Jakieś 3-4 lata temu dostałem od ojca dużą kwotę pieniędzy na zakup wymarzonego mieszkania w centrum Stolicy. Mieszkanie zostało kupione, właścicielem jestem tylko ja. Nie zgłosiłem tego faktu w urzędzie skarbowym. Nie mam żadnego dowodu na to, że przed laty ojciec dał mi te pieniądze. Czy cokolwiek mi za to grozi?

Rajmund

Szanowny Panie Rajmundzie,

Niestety muszę udzielić odpowiedzi twierdzącej na postawione przez Pana pytanie. Zgodnie z przepisami polskiego prawa podatnikowi, który nie zgłosił w urzędzie skarbowym faktu otrzymania darowizny grozi opodatkowanie karną 20% stawką podatku, w przypadku powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony. Gdy podatnik składa deklarację podatkową na formularzu SD-3(4) – organ podatkowy wymierza na tej podstawie podatek ustalony w wartości 3-20% podstawy opodatkowania.

Niezależnie od powyższej sankcyjnej stawki podatku, liczyć należy się z odpowiedzialnością karną skarbową, której wysokość zależna jest od wysokości uszczuplonego podatku.

Mój syn jest na moim utrzymaniu, ale trochę sobie dorabia. W wakacje zarobił 3000 zł, w ciągu roku miał parę zleceń – działa w branży informatycznej. Czy mimo tego mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej w rocznym zeznaniu podatkowym?

Radosław

Szanowny Panie Radosławie,

Aby nie stracił Pan ulgi prorodzinnej za rok 2017 Pana uczący się i mający nie więcej niż 25 lat syn nie powinien był zarobić więcej niż 3091 zł. Do tego limitu nie zostaną wliczone zarobki, które uzyskał na podstawie umowy zlecenia, jeśli jednorazowo nie przekraczały one 200 zł.

Rozwiodłam się z mężem w 2015 roku. Do tej pory nie załatwiliśmy jeszcze kwestii majątku. Mam kiepskie zdanie o sądach i wolałabym uniknąć kolejnej batalii. Wolałabym jakoś inaczej to załatwić. Czy są jakieś alternatywne metody podziału majątku?

Nina

Szanowna Pani Nino,

Co do zasady istnieją trzy sposoby na podział majątku wspólnego rozwiedzionych małżonków. Pierwszy z nich to oczywiście postępowanie przed sądem, którym nie jest Pani zainteresowana. Alternatywą dla niego może być podział samodzielny – czyli sytuacja, w której byli małżonkowie poprzez umowę decydują o podziale ruchomości oraz środków pieniężnych zgromadzonych na wspólnym rachunku bankowym. Oczywiście taka sytuacja jest wygodna i nie łączy się z dodatkowymi kosztami, lecz jej powodzenie zależy od relacji pomiędzy byłymi małżonkami i chęci współpracy.

Gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, umowę podziału należy sporządzić w formie aktu notarialnego, za który notariusz pobierze opłatę. Jej wysokość zależy od wartości majątku. Taki sposób podziału to oszczędność czasu, pieniędzy, ale także pewnego rodzaju pewność, gdyż notariusz wyjaśni Państwu, jakie skutki prawne będzie miał podpisywany akt.

Proszę także pamiętać, że taksę notarialną można negocjować.

Masz pytanie? – Skontaktuj się z nami!

Poradnia Prawna WPiA UKSW

ul. Wóycickiego 1/3,bl. 17

3 myśli na temat “Odpowiadamy na Wasze pytania prawne

 • 28 czerwca 2018 o 14:20
  Permalink

  podział samodzielny – takie rzeczy to chyba tylko w świecie idealnym…..

  Odpowiedz
 • 30 czerwca 2018 o 19:00
  Permalink

  Bardzo dobrze ze ktos w koncu pomaga z takimi normalnymi problemami. Miałam to samo co Rajek i niestety po dupie dostałam. Zdecydowanie polecam zgłaszać wszelkie darowizny

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.