Obwodnica Targówka w opałach. Termin zakończenia prac przeniesiony na czerwiec 2019 roku!

Budowa metra na Bródnie ruszyła z kopyta, w tym samym czasie Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że trwająca przebudowa obwodnicy Targówka nie zostanie zakończona w terminie. Wygląda na to, że przez najbliższe lata dzielnica będzie jednym wielkim placem budowy.

ZDM nie ma dobrej wiadomości dla mieszkańców Targówka. Przebudowa wzdłuż ul. Ossowskiego, Handlowej i Myszkowskiej wydłuży się do czerwca przyszłego roku. Rewitalizacja realizowana z inicjatywy ZDM-u oraz dzielnicy Targówek obejmuje kompleksowe zmiany przestrzeni w pobliżu budowanych stacji metra.

Remontowane są zniszczone chodniki, powstają drogi dla rowerów, ścieżka biegowa. Ponadto obwodnica wyposażona zostanie w nowe ławki, stojaki rowerowe oraz nowoczesne latarnie. W całym ciągu pojawić się ma zieleń miejska.

Projekt zakłada również zmiany w organizacji ruchu. „[…] Na jezdni zostanie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, zaś pozostałą przestrzeń wykorzystamy do wyznaczenia miejsc postojowych. W sumie w ten sposób wyznaczonych będzie 140 miejsc do parkowania. Istniejące skrzyżowania ul. Handlowej z ul. Gorzykowską, ul. Pratulińską i Kołową zostaną przebudowane na ronda. Wyznaczymy nowe przejścia dla pieszych przez ul. Handlową (między ul. Lusińską a ul. Kołową, przy ul. Lusińskiej, ul. Mokrej i ul. Szczepanika) i przez ul. Myszkowską (przy ul. Hodowlanej). Wszystkie przejścia będą wyposażone w azyle. Poprawi się zatem bezpieczeństwo, zostanie uspokojony ruch oraz zwiększy się liczba miejsc parkingowych”. Przypominamy, że prace wykonuje firma IDS-BUD S.A.

Niestety, jak podaje ZDM, plan robót musi zostać przedłużony z kilku przyczyn:

Buspas wstrzymuje przebudowę skrzyżowań

„[…] Prace związane z przebudową są skoordynowane z budową II linii metra. Jej wykonawca stopniowo odtwarza ulice zamknięte na czas budowy: w sierpniu ruch wrócił na ul. Ossowskiego, w październiku – na ul. Trocką. Zamknięcie tych ulic oznaczało spore utrudnienia dla mieszkańców osiedla – aby je ograniczyć autobusy otrzymały wydzielony buspas. Jego likwidacja nie była możliwa przed otwarciem ul. Trockiej. Z tego względu wykonawca wstrzymał przebudowę skrzyżowań ul. Handlowej z ul. Gorzykowską, ul. Pratulińską i Kołową na ronda – Biuro Polityki Mobilności i Transportu nie zgodziło się na kolejne utrudnienia w tym rejonie. Wykonawca musiał zatem przygotować inną propozycję harmonogramu prac i projektu czasowej organizacji ruchu”.

Brak umów z gestorami sieci

„[…] Zmianę harmonogramu prac wymusiło także przedłużające się oczekiwanie na zawarcie tzw. umów kolizyjnych z gestorami sieci. W ramach inwestycji niezbędna jest przebudowa sieci podziemnych, np. urządzeń wodociągowych na trzech skrzyżowaniach (Ossowskiego – Witebskiej – Prałatowskiej; Handlowej – Myszkowskiej – Gorzykowskiej oraz Handlowej – Kołowej – Ossowskiego). Niezbędna jest też przebudowa przyłączenia instalacji elektrycznej do urządzenia elektroenergetycznego należącego do Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Niestety, gestorzy tych sieci nie podpisali umów z wykonawcą w pierwotnie zakładanym terminie, a brak przebudowy sieci uniemożliwia rozpoczęcie innych robót w pobliżu”.

Znaleziska archeologiczne

„[…] Najbardziej nieoczekiwaną przeszkodą były… znaleziska archeologiczne. W pobliżu ulicy Witebskiej odkryto relikt archeologiczny w postaci zabytkowego bruku kamiennego, co skutkowało koniecznością czasowego wstrzymania prac na tym odcinku. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał także przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych w zakresie pełnej eksploracji i dokumentacji odkrytych bruków kamiennych oraz ewentualnych nawarstwień kulturowych i obiektów archeologicznych, a także wykonania opracowania wyników badań. Odkryty bruk planujemy odpowiednio wyeksponować, aby był dowodem historii Targówka sprzed wojny. Wpływa to jednak na wydłużenie terminu prac w rejonach objętych pracami archeologów”.

Jak podkreśla w swoim komunikacie ZDM, wszystkie przeszkody stojące na drodze do terminowego ukończenia prac przy obwodnicy nie są spowodowane winą wykonawcy przebudowy ani samego ZDM-u. Na pytanie o to, dlaczego założono nierealny do osiągnięcia termin ukończenia projektu, spółka odpowiada:

Termin był jak najbardziej realny. Nie możemy od razu ogłaszając przetarg zakładać, że uzgodnienia będą trwać znacznie dłużej niż powinny. Gdy ogłaszaliśmy przetarg nie było wiadomo, kiedy będzie otwarta ul. Trocka, nie było też przesądzone że do czasu jej otwarcia nie będzie można wprowadzić czasowej organizacji ruchu na ul. Handlowej. Z całą pewnością nie było wiadomo, że gestorzy sieci będą zwlekać z uzgodnieniami ani nie było wiadomo, że budowę wstrzyma konserwator zabytków. Na koniec – jaka byłaby korzyść z tego, że termin umowny od początku byłby dłuższy? Z dużym prawdopodobieństwem postęp prac byłby teraz znacznie mniejszy niż jest –.

Teraz szacowany termin zakończenia prac przy obwodnicy wskazany został na czerwiec 2019 roku.

Źr./fot. ZDM

JK

Joanka Karczmarczyk

Tekściara, mama, mieszkanka Targówka

Jedna myśl na temat “Obwodnica Targówka w opałach. Termin zakończenia prac przeniesiony na czerwiec 2019 roku!

  • 26 listopada 2018 o 10:08
    Permalink

    „W całym ciągu pojawić się ma zieleń miejska.” – szkoda tylko, że przy budowie chodników, ścieżek, większość drzew ma podcinane korzenie. I nagle na wiosnę będzie wielkie zdziwienie, czemu tak dużo drzew uschło?
    „Na szczęście” winę będzie można zrzucić na drogowców, którzy sypią sól na drogi. Gorzej jak śniegu nie będzie….

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.