KWADRATURA KOŁA. Kolejna sprawa sądowa z udziałem „SM Bródno”

24.06.2019 r. odbyła się sprawa z powództwa „SM Bródno” przeciwko Bernardowi Jankowskiemu, redaktorowi naczelnemu gazety i portalu Mieszkaniec Targówka. Spór toczy się o sprostowanie dotyczące artykułu pt. Inwestycja „Centrum Bródno” – fałszywe pełnomocnictwo i podstawieni przedstawiciele SM Bródno”. Artykuł znajduje się na naszej stronie internetowej mieszkaniectargowka.pl.

Pierwsza czynnością jaką zajął się Sąd Apelacyjny podczas rozprawy, było uznanie interwencji ubocznych. Interwenienci uboczni, zarówno po stronie gazety jak i „SM Bródno” nie zostali przez sąd dopuszczeni do sprawy ze względu na brak interesu prawnego.

Następnie przyszedł czas na oświadczenia stron. Ze strony pozwanego – Bernarda Jankowskiego przytoczone zostały następujące fakty:

  • 17 lutego 1961 roku – weszła w życie ustawa o Spółdzielniach i ich Związkach, zgodnie z którą ustanawiać prawa spółdzielcze można tylko na gruntach, których właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa.
  • 16 października 1961 roku – weszła w życie Uchwała Sądu Najwyższego, mówiąca o tym, że wszystko co znajduje się na terenie państwa socjalistycznego (PRL) należy do tego państwa, nawet jeżeli zarządzane jest przez inne organizacje np. spółdzielnie mieszkaniowe. Redaktor podkreślił, że wspomniana przez niego uchwała jest wiążąca dla wszystkich sądów.
  • 23 kwietnia 1964 roku wszedł w życie Kodeks Cywilny, który w art.47 mówi, że to co posadowione na gruncie, należy do właściciela gruntu.
  • 10 maja 1990 r. weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym, gdzie tereny państwowe zostały przekazane samorządom.

W świetle przytoczonych faktów spółdzielnia mieszkaniowa nie jest i nigdy nie była właścicielem nawet metra kwadratowego ziemi oraz budynku na Bródnie. Co zresztą potwierdzają liczne wyroki sądowe przytoczone przez pozwanego w piśmie o apelację, z czym Sąd Apelacyjny prowadzący obecne postępowanie miał okazję się zapoznać.

Biorąc także pod uwagę to, że do tej pory spółdzielnia nie przedstawiła żadnych dokumentów potwierdzających własność terenów, redaktor Bernard Jankowski wraził opinię, że w toczącym się postępowaniu mamy do czynienia z łamaniem prawa na podstawie art. 226, paragraf 3, Kodeksu Karnego, mówiący o tym, że „kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do lat 2.

Bernard Jankowski podkreślił także, że spór w jakim się znalazł to przede wszystkim walka o czytelników, walka o wiarygodność gazety. Redakcja nie może sobie pozwolić na utratę wiarygodności zarówno przed czytelnikami jak i reklamodawcami, gdyż mogłoby to skutkować jej zamknięciem.

Redaktor zaznaczył, iż ma nadzieję, że w tej sprawie wygrają fakty, a nie tak jak chce „spółdzielnia Bródno” – „indywidualne, stronnicze, jednostronne, tendencyjne stanowisko”.

Po wyrażeniu stanowiska przez pozwanego przyszedł czas na stanowisko powoda. Mecenas spółdzielni zaznaczył, że strona powodowa posiada zdolność procesową. Podkreślił, że osoby umocowane (chyba w prawie) wystąpiły do redakcji z wnioskiem o sprostowanie. Było to jednak tylko stwierdzenie. Nie przedstawiono na tę okoliczność żadnych dokumentów potwierdzających to stanowisko.

Mecenas zaznaczył także, że „sprostowanie nie polega na tym, żeby weryfikować, czy dane informacje są prawdziwe, czy tez nie. Polega na umożliwieniu stronie, która się nie zgadza z daną treścią, opublikowanie swojego stanowiska”.

Tocząca się sprawa o sprostowanie ma dwa wymiary. Wymiar przytoczonych faktów, po stronie redakcji oraz wymiar domniemania i subiektywnych ocen, na których bazuje spółdzielnia. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony 8 lipca 2019 roku.

Jeremi Lupka

Bernard Jankowski

Redaktor Naczelny Mieszkańca Targówka

4 myśli na temat “KWADRATURA KOŁA. Kolejna sprawa sądowa z udziałem „SM Bródno”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.