Rembielińska 19 po pożarze. Nowe zasady składowania gabarytów?

Pożar gabarytów, który miał miejsce na Bródnie przy ul. Rembielińskiej 19, zwrócił uwagę na problem nie tylko dotyczący wywozu odpadów w dzielnicy, takich jak meble czy sprzęt AGD, ale również na niewłaściwe miejsce ich składowania. Okazuje się bowiem, że niezgodne z wytycznymi zapisanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest przechowywanie odpadów wielkogabarytowych w bezpośrednim kontakcie z budynkiem mieszkalnym.

Po tym, gdy ogień strawił elewację budynku przy Rembielińskiej 19 i wdarł się do wnętrza, niszcząc okna, klatki schodowe i mieszkania lokatorów, przyszedł czas na naprawienie szkód i zabezpieczenie mieszkańców przed kolejnym pożarem.

Okazuje się, że administratorzy bloku ustalili z firmą Partner obsługującą wywóz śmieci, że tzw. wywóz objazdowy nie będzie już praktykowany. Zamiast niego przy Rembielińskiej 19 kontener na odpady wielkogabarytowe będzie podstawiany w ostatni piątek miesiąca i zabierany dopiero w poniedziałek, tak by wszyscy lokatorzy mogli przez weekend umieścić w nim duże odpady.

Rozwiązaniem problemu ustawiania gabarytów w zbyt bliskiej odległości względem budynku ma być umieszczenie kontenera na trawniku oddalonym od dotychczasowego miejsca składowania tuż przy ciągu pieszym. Zdaje się, że to jedyny na ten moment sposób na zachowanie właściwej odległości odpadów od budynku. Jak podkreślił administrator, rewitalizacja podwórka nie ujęła w swych planach miejsca na gabaryty, co nas w sumie zastanawia. Cóż bowiem wspólnego z gabarytami ma rewitalizacja podwórka zainicjowana przez mieszkańców?

O komentarz w sprawie poprosiliśmy Roberta Golińskiego, członka zespołu promującego inicjatywy poprawy stanu otoczenia budynku Rembielińska 15,17,19 i Krakusa 1 oraz inicjatywy dla dobra ulicy Rembielińskiej i Bródna.

Jeśli chodzi o miejsca składowania gabarytów i problemy z tym związane, to obecny pożar jest już trzecim w naszym budynku. Poprzednie dwa nie miały tak poważnych skutków, ale nikomu nie dały do myślenia, by przeciwdziałać takim sytuacjom. Oba te pożary miały miejsce jeszcze przed przygotowaniem projektu wykonawczego rewitalizacji, który powstał w kwietniu 2018 r., a do którego to Burmistrz wniósł samodzielnie kilka poprawek, między innymi dodał parking za budynkiem Krakusa 1 i przy Rembielińskiej 15.

Gabaryty przy Rembielińskiej 15 płonęły w 2017 roku, a już w styczniu 2018 r. paliło się podobnie przy Bazyliańskiej 18. W obu przypadkach konieczne były znaczne remonty elewacji. Nikt jednak wtedy nie wyszedł z pomysłem wykonania takich miejsc.

Pożar Rembielińska 15 e1566755636814 576x1024 - Rembielińska 19 po pożarze. Nowe zasady składowania gabarytów? -

elewacja po pożarze przy Rembielińskiej 15

Nie ukrywam, że będąc jednym ze współautorów projektu nie przyszło mi do głowy umieścić w koncepcji miejsca na składowanie gabarytów. Pomysł jednak nie jest tylko mojego autorstwa. Od samego początku włączyłem do prac wszystkie 5 zarządów wspólnot tak, by każdy miał wpływ na kształt podwórka, i również nikt z takim pomysłem nie wyszedł. Być może dlatego, że z tego co wiem, nikt nie jest architektem przestrzeni, a ponadto miejsca takie byłyby dedykowane do wyłącznego użytku wspólnot, a teren na którym ewentualnie można by to zrealizować, nie jest w naszym władaniu.

Od samego początku nasz pomysł konsultowaliśmy z mieszkańcami, zarówno dzięki stronie Rewitalizacji, ale i przy każdej okazji, gdy organizowaliśmy wydarzenia na podwórku czy też podczas zebrań wspólnot mieszkaniowych, i taki pomysł też się nie pojawił.

Nie przypominam sobie, by ktoś wyszedł z pomysłem wykonania takich miejsc, ani ja, ani nikt z członków zarządów wspólnot czy spośród mieszkańców, choć nie mamy doświadczenia w projektowaniu przestrzeni miejskiej, ale też nikt spośród projektantów, urzędników czy zarządu dzielnicy, nawet po dwóch przypadkach podobnych pożarów, mających miejsce przed przygotowaniem projektu wykonawczego rewitalizacji, nie zaproponował rozwiązania tego problemu.

Gdyby taki pomysł się pojawił, mieszkańcy na pewno chcieliby, by był zrealizowany, i poświęciliby kawałek podwórka na takie miejsce. Składowane gabaryty pod blokiem, nie dość że są bardzo nieestetyczne, to często zalegają bardzo długo wystawione na deszcze i upały. Szybko pojawia się nieprzyjemny zapach. Często też są siedliskiem robactwa, a niekiedy i szczurów.

Teraz pewnie takie miejsce się znajdzie. I mimo, że nie jest łatwo wyznaczyć dogodną lokalizację, gdzie będzie dojazd umożliwiający odbiór takich śmieci, a przy tym będzie to dogodne miejsce dla mieszkańców, którzy nie chcą wynosić swoich starych szaf na drugi koniec osiedla, to pomysł na znalezienie takiego miejsca był jednym z pierwszych co przyszło mi do głowy we środę rano. Na pewno złożymy wniosek o poprawkę do projektu i umieszczenie dwóch takich składowisk, ale musimy to skonsultować z mieszkańcami.

Skądinąd też wiem, że zarząd Rembielińskiej 19 wielokrotnie spotykał się z Zarządem Dzielnicy i urzędnikami zaangażowanymi w przedsięwzięcie, również i w tym roku. Ja niestety, nie będąc członkiem zarządu żadnej ze wspólnot, od chwili kiedy to wspólnoty podjęły uchwały o przejęciu we władanie terenu podwórka koniecznego na obsługę budynku zostałem wyłączony z oficjalnych prac i spotkań”.

Na koniec przytaczamy wytyczne składowania odpadów stałych, które wskazał nam mł. bryg. Karol Kierzkowski Oficer Prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, powołując się na Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. W dziale 4. §23 czytamy:

Usytuowanie miejsc do gromadzenia odpadów stałych

  1. Odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosić co najmniej:

1) 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

2) 3 m – od granicy działki budowlanej;

3) 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych, o których mowa w § 40.

  1. Zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej.
  2. W przypadku przebudowy istniejącej zabudowy odległości, o których mowa w ust. 1, mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
  3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie określa się.
  4. Dojście od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej do miejsca do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, wynosi nie więcej niż 80 m. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych.

JK

Joanka Karczmarczyk

Tekściara, mama, mieszkanka Targówka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.